=

Corona

Het coronavirus dwingt iedereen tot aanpassen. Mijn logopediepraktijk consulteert (voor wie dat wenst) online. Ook wie digitaal niet zo handig is, help ik graag op weg! Vraag er gerust naar.

In de praktijk zelf zorg ik voor de broodnodige hygiënische voorzieningen.

Stoornissen


• Stemstoornissen

Het is de NKO-arts die een stemstoornis vaststelt. Dit kan een fysiek letsel zijn, maar ook een foutief gebruik van de stem. Er kan stemtraining gegeven worden aan professionele stemgebruikers en beroepssprekers. Er is een onderscheid tussen organische en niet-organische stemstoornissen en beide kunnen worden behandeld.

• Stotteren

Stotteren is een stoornis in het vloeiend verloop van de spreekbeweging. Deze ervaringen zorgen voor onaangename gevoelens die zich uiten in secundaire gedragingen om het stotteren uit te stellen/ te vermijden. Vroegtijdig ingrijpen is hierbij cruciaal.

• Leerproblemen en – stoornissen

Als er moeite bestaat met het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal is er sprake van dyslexie. Ook het omgekeerde bestaat, dan is het omzetten van gesproken taal naar geschreven taal moeilijk. Dit heet dysorthografie. Met dyscalculie zijn er problemen met rekenvaardigheden.

• Taalstoornissen

Kinderen, maar ook volwassenen hebben soms moeite met het begrijpen of het uiten van de gesproken taal. Dit merk je aan zowel de taalvorm (vervoegingen, zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.

• Articulatieproblemen

Jonge kinderen hebben tijd nodig om alle klanken correct te leren uitspreken. Wanneer de foutieve uitspraak blijft, is er een articulatieprobleem. Dit kunnen klanken zijn die ze foutief uitspreken of op het verkeerde moment gebruiken. Ook bij volwassenen komt dit soms voor.

• Neurologische spraak- en taalproblemen

Door hersenletsels kunnen verschillende stoornissen ontstaan. Er kan een verlies ontstaan om taal te produceren of te begrijpen. Lezen en schrijven is soms aangetast. Ook geheugenproblemen zijn soms aanwezig. Problemen met uitspraak, stem en ademhaling komen ook voor. Enkele patiënten spreken woorden foutief uit, of ze wisselen klanken om.


Wenst u meer informatie, zit u met een vraag of bedenking? Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Praktisch

Logopedie kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van school, CLB, arts, ...

Om een afspraak te maken neemt u contact op via telefoon, e-mail of het contactformulier op deze website. Bij de eerste afspraak wordt geluisterd naar uw vraag of verhaal, wordt de werking van de praktijk uitgelegd en plannen we een onderzoek.

Bij de meeste stoornissen kunt u genieten van terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering. In sommige gevallen is dit niet mogelijk, maar kunt u wel beroep doen op de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds.

Als geconventioneerde logopediste volg ik deze opgelegde tarieven van het RIZIV (geldig sinds 1 april 2020):

Dienst: Tarief: Terugbetaling:
Aanvangsbilan (onderzoek+verslag) €32,83 (per half uur) €25,33
Logopedische therapie (30 min) €26,50 €21
Logopedische therapie (60 min) €53,22 €37,32

    Logopedie Astrid
    Westbroekstraat 20, 8650 Merkem
    GSM: 0496/307028
    E-mail: astrid@logopedieastrid.be